התפלה אשדוד

יצרנו והרכבנו לטובת פרויקט זה סקטים מקונסטרוקציה (על הסקטים הורכבה צנרת ופילטרים), כמו כן התקנו את הצנרת על הסקטים.
צוות נוסף יצר והתקין צנרת פוליאסטר וצוות נוסף התעסק בבדיקות המערכות לפני מסירה ללקוח.