מפעל רותם אמפרט-מתקן 42

חברתנו התקינה צנרת פוליאסטר במתקן 42 מקוטר 800 עד 1600.