רפלסט

מדובר במתקן הראשון מסוג בארץ למחזור פלסטיקה בתהליך כימי שבתוצאה סופית מקבלים נפט.
חברתנו התעסקה משלב תכנון מקומי ועד המפתח, זאת אומרת תכנון, יצור צנרת וקונסטרוקציה, ציודים לפי הזמנה.
לאחר מכן הרכבת קונסטרוקציה, צנרת, ציודים.