Desalination Ashdod

יצרנו והרכבנו לטובת פרויקט זה סקטים מקונסטרוקציה (על הסקטים הורכבה צנרת ופילטרים), כמו כן התקנו את הצנרת על הסקטים.
צוות נוסף יצר והתקין צנרת פוליאסטר וצוות נוסף התעסק בבדיקות המערכות לפני מסירה ללקוח.